Evenveel ziekenhuisopnames als in maart, maar wat is het verschil met toen?

Evenveel ziekenhuisopnames als in maart, maar wat is het verschil met toen?

Tussen 15 en 21 september waren er gemiddeld 53 nieuwe ziekenhuisopnames per dag. Dat is vergelijkbaar met midden maart (71 ziekenhuisopnames per dag), rond de invoering van de lockdown en de daarbij horende strenge maatregelen zoals het sluiten van de horeca en de scholen.

Anders leven

Toch mogen we dat cijfer niet op dezelfde manier interpreteren als toen. “Er is gelukkig een groot verschil tussen die periode en de huidige periode. Dat heeft vooral te maken met de snelheid waarmee die cijfers toenemen. Dat gebeurt nu trager. Wanneer het virus op volle kruissnelheid komt en ongehinderd kan spreiden in de samenleving, dan verdubbelen de besmettingscijfers en het aantal ziekenhuisopnames om de drie dagen. Dat is de topsnelheid van het virus. Momenteel zien we dat die verdubbeling nog tien dagen bedraagt. Dat is een stuk trager dan in de periode van maart. Dat is enkel maar te wijten aan het feit dat we ons nu op een andere manier gedragen, anders leven, waardoor het virus minder snel kan doorstoten naar andere personen", legde hij uit op de persconferentie van Sciensano.