Eventsector smeekt overheid: "Gebruik onze knowhow bij uitrol vaccinaties"

Eventsector smeekt overheid: "Gebruik onze knowhow bij uitrol vaccinaties"

De evenementensector is een van de zwaarst getroffen sectoren in de coronacrisis. De meeste werknemers zitten thuis in technische werkloosheid. Event Confederation, dat in volle COVID-19-crisis boven de doopvont werd gehouden, roept de overheid dan ook op om hen "actief te betrekken bij het oplossen van dit maatschappelijke probleem". Concreet zou de sector ingezet kunnen worden voor registraties voor een tijdslot voor de vaccinaties en voor het bouwen van veilige omgevingen waar de spuitjes in groten getale gezet kunnen worden.

"De brede eventsector staat klaar om een deel van de oplossing voor dit maatschappelijk probleem te zijn", klinkt het. Daarom roept Event Confederation nogmaals op om een team van experts rond de tafel uit te nodigen.

Webinars voor burgemeesters

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur maakte zich ondertussen tijdens de plenaire vergadering in het Vlaams parlement sterk dat de lokale besturen tegen begin maart klaar zullen zijn om de vaccinatie van de brede bevolking te starten. Volgende week woensdag en donderdag komen er webinars met alle burgemeesters en de eerstelijnszones. In de huidige timing is die brede vaccinatie pas voorzien vanaf eind april, maar Vlaanderen zal klaar staan als er een versnelling komt, zei Somers.