Europese lidstaten werken risicoprofiel voor 5G-leveranciers uit

Europese lidstaten werken risicoprofiel voor 5G-leveranciers uit

De Europese lidstaten zullen een risicoprofiel opstellen voor leveranciers van 5G-netwerkinfrastructuur, en aan de hand daarvan bepaalde leveranciers kunnen uitsluiten van betrokkenheid bij extra gevoelige elementen van het netwerk. De maatregel maakt deel uit van een hele gereedschapskist aan veiligheidsmaatregelen voor de uitrol van 5G, die de Europese Commissie vandaag heeft voorgesteld. 5G, het netwerk van de vijfde generatie, biedt heel wat mogelijkheden. Maar er zijn ook risico's aan verbonden. De uitrol van de netwerken, en dus ook de keuze van de leveranciers, is in principe een bevoegdheid van de lidstaten zelf. Maar de Europese Commissie werkte in samenspraak met hen wel een pakket regels uit die de beoordeling van risico's makkelijker moet maken, en een uniforme Europese aanpak garandeert.

Europees Commissaris voor Industrie Thierry Breton lichtte gisteren al een tipje van de sluier in het Europees Parlement. De EU vaardigt geen principieel verbod uit op samenwerking met de Chinese telecomgigant Huawei, zei hij, in tegenstelling tot de Verenigde Staten, Australië en Japan, die uit veiligheidsoverwegingen eerder al beslisten niet met de Chinezen in zee te gaan.

Geen specifieke maatregelen gericht tegen een bepaald land of bedrijf dus, maar de Europese lidstaten zullen wel een systeem moeten uitwerken om een risico-inschatting te maken van de potentiële leveranciers. Bij een hoog risico zullen ze maatregelen moeten nemen om de veiligheid te garanderen. Dat kan gaan tot uitsluiting van die bepaalde leveranciers voor de uitwerking van de meest gevoelige onderdelen van de infrastructuur. Bovendien moeten de EU-landen erover waken dat ze niet afhankelijk worden van één bepaalde aanbieder.

Een andere maatregel zit bij de mobiele netwerkoperatoren. Die moeten erover waken dat ze de toegang tot gevoelige informatie streng bewaken, en de outsourcing van bepaalde precaire taken aan andere bedrijven beperken.

De lidstaten moeten de belangrijkste aanbevelingen tegen 30 april implementeren, tegen 30 juni moet er een eerste rapport zijn over de voortgang van die implementatie. Op 1 oktober volgt een eerste evaluatie van het systeem, om na te gaan of verdere stappen nodig zijn.

Tegen eind dit jaar is er naar verwachting een 5G-netwerk beschikbaar in bijna 140 Europese steden. Belgische steden zijn daar wellicht niet bij: om 5G in ons land te kunnen uitrollen moet de federale regering eerst een spectrumveiling voor de licenties organiseren, maar dat dossier zit al maanden geblokkeerd door gekibbel tussen de verschillende regeringen over de opbrengst. De Europese deadline voor de organisatie van de spectrumveiling ligt eind 2020. Brussels Airport en de havens van Antwerpen en Zeebrugge kondigden intussen al de uitrol van een eigen privaat 5G-netwerk aan.

bron: Belga