Europese Lidstaten kunnen activiteiten Airbnb niet zomaar inperken

Europese Lidstaten kunnen activiteiten Airbnb niet zomaar inperken

Europese lidstaten kunnen niet zomaar beslissen om Airbnb beperkingen op te leggen om consumentenrechten te beschermen. De lidstaat die dat wil doen, moet de Europese Commissie daarvan op de hoogte brengen en Ierland - waar de Europese hoofdzetel van Airbnb gevestigd is - zelf eerst vragen om maatregelen te nemen. Dat staat in een advies van een advocaat-generaal bij het Europees Hof van Justitie. Volgens de advocaat-generaal valt Airbnb onder de Europese dienstenrichtlijn, en geldt er dus vrijheid van dienstverlening. Airbnb wordt in Frankrijk vervolgd omdat de diensten in strijd zouden zijn met de Franse vastgoedwetgeving. Het online platform laat particulieren toe hun appartement of woning te verhuren op korte termijn, en daarmee treedt het bedrijf volgens klagers op als een vastgoedmakelaar, een activiteit waarvoor het niet aan de Franse regels voldoet.

Airbnb ontkent dat het als vastgoedmakelaar handelt. Bovendien is de hoofdzetel voor de Europese activiteiten in Ierland gevestigd, waardoor de Franse wetgeving niet van toepassing kan zijn omdat het bedrijf elektronische diensten aanbiedt die onder de vrijheid van dienstverlening in de EU vallen, klinkt het verweer.

De Franse rechter heeft om advies gevraagd bij het Europees Hof van Justitie. De vraag was of Airbnb inderdaad onder de Europese dienstenrichtlijn valt, en of het dan nog aan de Franse vastgoedregels moet voldoen.

Advocaat-generaal Maciej Szupunar oordeelt in een advies dat Airbnb inderdaad als een dienst in de informatiemaatschappij gezien kan worden, en daardoor onder de vrijheid van dienstverlening valt. "Een dienst die potentiële gasten met een gastheer in contact brengt die een accommodatie op korte termijn aanbiedt via een elektronisch portaal, in een situatie waarin de dienstverlener geen controle heeft over de essentiële procedures voor het aanbieden van die diensten, is een dienst in de informatiemaatschappij", klinkt het in het advies.

Frankrijk kan eventueel wel beperkingen opleggen aan Airbnb om de consumentenrechten te beschermen. Dat kan wel enkel geval per geval gebeuren, en de rechter moet ook altijd nagaan of de maatregelen niet verder gaan dan wat nodig is om het doel te bereiken.

Bovendien moet de lidstaat - in dit geval Frankrijk - die maatregelen wil nemen die de vrijheid van dienstverlening beperken, de Europese Commissie daar eerst over inlichten. Het land moet ook eerst aan de andere betrokken lidstaat - in dit geval Ierland - vragen om maatregelen te nemen. Gebeurt dat niet, dan zijn de Franse maatregelen niet afdwingbaar, vindt de advocaat-generaal. Een lidstaat mag dus niet zomaar de vrijheid van dienstverlening van een bedrijf dat in een andere lidstaat gevestigd is en dat onder de Europese dienstenrichtlijn valt, inperken, luidt het advies.

Een advies van een advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie is niet bindend, maar wordt vaak wel gevolgd. Op een definitief arrest is het wellicht nog even wachten.

bron: Belga