Europese leiders komen bijeen voor eurotop

Europese leiders komen bijeen voor eurotop

In Brussel zijn 27 Europese staatshoofden en regeringsleiders bijeengekomen voor een eurotop. Van de negen leiders van lidstaten die niet met de euro betalen, is enkel de Britse premier Theresa May afwezig. De EU27 zullen hun goedkeuring hechten aan de oprichting van een apart 'begrotingsinstrument' voor de eurozone. De leiders houden vandaag een overwegend technische discussie, nadat ze gisteren urenlang hebben gedebatteerd over de invulling van de vacante topjobs bij de verschillende Europese instellingen. Ze slaagden er niet in om de complexe benoemingspuzzel te leggen en beslisten op zondag 30 juni een nieuwe poging te wagen.

De top van vandaag is strikt genomen een eurotop, ook al zijn acht van de negen niet-eurolanden aanwezig. Het akkoord dat de Europese ministers van Financiën vorige week bereikten over aparte begrotingsmiddelen voor de eurozone, zal wellicht groen licht krijgen. Wat wel nog niet vaststaat, is hoeveel geld in dat 'begrotingsinstrument voor concurrentie­vermogen en convergentie' zal worden gepompt. Ook andere modaliteiten zullen door de leiders tegen het licht gehouden worden.

De verwachting is dat de ministers van Financiën de opdracht zullen krijgen hun werk verder te zetten en tegen december een nieuwe stand van zaken op te maken.

bron: Belga