Europese hulp voor landbouwers

Europese hulp voor landbouwers

De Europese Commissie heeft vandaag een aantal maatregelen gepresenteerd die de landbouwers moeten helpen om deze periode van extreme droogte door te komen. Zo zullen de boeren een deel van hun inkomenssteun dit najaar sneller kunnen ontvangen en mogen ze landbouwgronden die normaliter braak zouden moeten liggen gebruiken voor de productie van veevoeder. Eurocommissaris voor Landbouw Phil Hogan pleegde de voorbije dagen overleg met verscheidene landbouwministers over de aanhoudende droogte, die aanzienlijke impact heeft op de akkerbouw en de beschikbaarheid van veevoeder voor de veeteelt. Op hun aandringen neemt de commissaris twee nieuwe maatregelen die wat soelaas zouden moeten bieden voor de sector. Zo zullen de boeren tot 70 procent van de rechtstreekse betalingen en 85 procent van de plattelandsontwikkelingsfondsen reeds tegen midden oktober in plaats van december kunnen ontvangen. Daarnaast wil Hogan afwijkingen toestaan op de vergroeningsregels, zodat landbouwgronden die eigenlijk braak moeten liggen gebruikt kunnen worden voor de productie van veevoeder. Het moet helpen om te vermijden dat de veehouders later dit jaar te kampen krijgen met een tekort aan veevoeder, en dus hogere kosten. Hogan herinnert er voorts aan dat er binnen het gemeenschappelijk landbouwbeleid al mogelijkheden bestaan om de sector te ondersteunen. Zo kunnen de lidstaten tot 80 procent, en in sommige regio's tot 90 procent, van de door de droogte aangerichte schade compenseren. Daarvan hoeft de Commissie niet op de hoogte worden gebracht, zolang de steun per landbouwer over een periode van drie jaar niet meer dan 15.000 euro bedraagt. Ik moedig alle lidstaten aan om te bekijken welke maatregelen mogelijk zijn binnen onze wetgeving", besluit Hogan.

bron: Belga