Europese duurzaamheid scoort, al hinkt België achterop

Europese duurzaamheid scoort, al hinkt België achterop

Elk jaar maakt het studiebureau een ranglijst op van de meest leefbare steden, in opdracht van het Britse Center for Economic and Business Research. Naar goede gewoonte worden honderd wereldsteden geëvalueerd aan de hand van 32 sociale, ecologische en economische criteria. Best opvallend: in de top tien staan maar liefst acht Europese steden.

Zürich is de primus

De gouden medaille gaat naar Zürich, dat vooral geprezen wordt omwille van de goede prestaties op het gebied van milieu en economie. Zo komt de Zwitserse stad als winnaar uit de bus op het vlak van luchtvervuiling, de aanwezige groenvoorzieningen, de uitstoot van broeikasgas, de afvalverwerking en het energieverbruik. De top drie wordt verder ingevuld door Singapore en Stockholm.

Antwerpen en Brussel

In de rangschikking vinden we ook twee Belgische steden terug: Antwerpen en Brussel. De Scheldestad duikt voor het eerst op en gaat lopen met plaats 29. Die goede score heeft 't stad te danken aan een aantal sociale factoren, zoals gelijkheid van inkomens, een goede balans tussen werk en vrije tijd, en gezondheid. Ook op de tewerkstellingsgraad mogen de ruim 500.000 inwoners van Antwerpen trots zijn, want op dat vlak zijn ze samen met het Schotse Edinburgh wereldleider.

Onze hoofdstad doet het daarentegen minder goed en is in vergelijking met vorig jaar van plaats 13 naar plek 40 getuimeld. In Brussel ligt de uitstoot van broeikasgassen lager dan in Antwerpen en is er ook iets meer groene ruimte, maar de arbeidsmarkt is niet om over naar huis te schrijven. Volgens de onderzoekers wordt de productiviteit geschaad door de mobiliteitsproblematiek. Ook de werkloosheid ligt met 17,5% relatief hoog, tegenover 5,5% in Vlaanderen, 10,8% in Wallonië, en 8,7% in de 28 EU-lidstaten.