Europese Commissie bepleit tijdelijke verlenging van vergunning glyfosaat

Europese Commissie bepleit tijdelijke verlenging van vergunning glyfosaat

Een tijdelijke vergunning van twaalf tot achttien maanden in afwachting van een nieuw advies over mogelijke gezondheidsrisico's. Met dat compromis wil eurocommissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid Vytenis Andriukaitis aanstaande maandag de patstelling over de toelating van glyfosaat doorbreken. "De bal ligt nu in het kamp van de lidstaten." De vergunning van glyfosaat verstrijkt eind juni. De Commissie probeert al maanden om het veelgebruikte basisproduct in onkruidverdelgers opnieuw te vergunnen, maar vindt vooralsnog onvoldoende steun onder de lidstaten. Milieu- en gezondheidsorganisaties luiden immers de alarmbel over de mogelijk kankerverwekkende werking van glyfosaat.

Andriukaitis wil de impasse nu doorbreken met een "technische" verlenging van de huidige vergunning, in afwachting van een advies van het Europese Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) dat de laatste twijfels over glyfosaat moet bannen. Dat advies zou er binnen twaalf tot achttien maanden moeten zijn. De eurocommissaris hoopt dat de experts van de lidstaten op een vergadering op 6 juni zullen instemmen met het voorstel.

Europa vergunt enkel het actieve bestanddeel. Het zijn de lidstaten die beslissen over de toelating van onkruidverdelgers op hun grondgebied. Zij die geen producten met glyfosaat willen, kunnen het gebruik aan banden leggen. "Ze moeten zich niet verschuilen achter de Commissie", verklaarde de commissaris. Komt de verlenging er niet, dan moeten de lidstaten wel alle vergunningen voor producten met glyfosaat intrekken.

Andriukaitis gaf ook mee dat de Commissie een reeks aanbevelingen voorbereidt om het gebruik van producten met glyfosaat te beperken. Zo zal ze onder meer aanraden om het gebruik in openbare parken en speeltuinen te beperken, alsook het gebruik in de periode voor de oogst.

De eurocommissaris beklemtoonde tenslotte dat de Europese toelatingsprocedure de strengste ter wereld is. Zowel de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) als andere instellingen die de Commissie onder de arm nam besloten dat glyfosaat allicht niet kankerverwekkend is, zo betoogde hij. "Onze beslissingen moeten gebaseerd zijn op wetenschap, niet op politiek comfort."

bron: Belga