Europese arbeidsmarkt in goede gezondheid

Europese arbeidsmarkt in goede gezondheid

De werkgelegenheid in de Europese Unie is in het derde kwartaal van 2017 gestegen met 1,7 procent in vergelijking met een jaar eerder, wat betekent dat er vier miljoen extra Europeanen zijn met een job. Dat blijkt uit cijfers van de Europese Commissie. België profiteert mee, al vinden werklozen in ons land niet snel een nieuwe job. De Europese arbeidsmarkt verkeert in goede gezondheid. In het derde kwartaal van vorig jaar kwamen er 4 miljoen Europeanen met een job bij, van wie 2,7 miljoen in de eurozone. Belangrijk: de stijging is vooral te danken aan voltijdse en vaste jobs. Het aantal werknemers met een vast contract steeg met 2,8 miljoen, terwijl er slechts 900.000 tijdelijke jobs bijkwamen. Het aantal Europeanen met een voltijdse baan is met 3 miljoen gestegen tot 181 miljoen, terwijl er 300.000 deeltijdwerkers bij kwamen. Die laatste groep is intussen met 42,7 miljoen.

Tegelijkertijd daalt de werkloosheid. Die zit met minder dan 18 miljoen werklozen op het laagste niveau sinds november 2008, vlak voor de economische crisis losbarstte. Het inkomen van de gezinnen steeg met 1,5 procent, voornamelijk te danken aan een stijging van de inkomsten uit arbeid. Toch zijn er ook kanttekeningen te maken. De vraag naar arbeid en het tekort aan arbeidskrachten blijft toenemen. In het derde kwartaal van 2017 steeg het percentage open vacatures met 0,3 procentpunt. Vooral in de dienstensector staan veel jobs open.

Ook het tempo waaraan werklozen een nieuwe baan vinden, kan nog beter. België bengelt daar samen met Griekenland en Italië onderaan. Het aantal werklozen dat een nieuwe job vindt was in ons land, Griekenland en Italië het laagst, al was er wel een verbetering merkbaar in vergelijking met het jaar daarvoor, staat in het rapport.

Eurocommissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Arbeidsmobiliteit Marianne Thyssen reageert in elk geval tevreden. "Europa kent opnieuw groei. Meer dan 236 miljoen mensen hebben een baan; er zijn dus meer mensen aan het werk dan ooit eerder is geregistreerd", zegt de Belgische eurocommissaris. "Daarbij daalt ook de werkloosheid gestaag. We moeten optimaal gebruikmaken van deze positieve economische dynamiek (...) Het is nu tijd om ervoor te zorgen dat alle burgers en werknemers kunnen profiteren van deze positieve ontwikkelingen op de arbeidsmarkt."

bron: Belga