Europees parlement buigt zich over vervuilingscamera's voor auto's

Europees parlement buigt zich over vervuilingscamera's voor auto's

Het Europees parlement buigt zich op initiatief van Kathleen Van Brempt, parlementslid (sp.a) en voorzitster van de dieselgatecommissie, over het inzetten van vervuilingscamera's om de reële uitstoot van wagens op de weg te meten. Voorafgaandelijk werd nabij het Europees parlement zo'n vervuilingscamera gedemonstreerd, in aanwezigheid van Van Brempt, Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet (sp.a) en Europees parlementslid Ivo Belet (CD&V). Het toestel in kwestie wordt, net zoals een snelheidscamera, langs de kant van de weg geplaatst, en meet de uitstoot van alle voorbijrijdende voertuigen. Opvallend vervuilende wagens kunnen zo opgespoord en onderzocht worden. Twee bedrijven produceren vandaag dergelijke toestellen, die in de Verenigde Staten al twintig jaar lang ingezet worden.

"Het is hoog tijd dat we deze technologie ook op onze wegen inzetten", zegt Van Brempt. "Het is vergelijkbaar met snelheidscamera's. Je mag niet te snel of door het rood rijden. Maar je mag ook niet vervuilen. Het gaat om de gezondheid van de mensen. We willen dit hoog op de politieke agenda krijgen. Het parlement staat er achter, nu moeten we het in onze onderhandelingen met de Raad er nog doorkrijgen."

Van Brempt wil dat er zo snel mogelijk proefprojecten opgezet worden. "Vandaag worden in veel steden lage emissiezones (LEZ) ingericht. Maar soms kan een recente wagen die voldoet aan Euro5- of Euro6-norm even of meer vervuilend zijn dan een oudere wagen. Dat is niet fair, en met deze technologie kan je de echt vervuilende wagens penaliseren. Voor de volksgezondheid is dat ongelooflijk belangrijk."

Er zijn immers ook auto-eigenaars die hun wagen illegaal aangepast hebben na aanschaf. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het verwijderen van de roetfilter of katalysator, of het afsluiten van de rookgasrecirculatie of de AdBlue-injectie.

De dieselgate-onderzoekscommissie stelde in haar aanbevelingen voor om in heel Europa een netwerk van dergelijke vervuilingscamera's uit te rollen.

bron: Belga