Europees akkoord over betere sociale bescherming voor flexibele werknemers

Europees akkoord over betere sociale bescherming voor flexibele werknemers

De sociale bescherming van werknemers wordt versterkt en uitgebreid naar wie flexibel of een andere vorm van atypisch werk verricht. Onderhandelaars van het Europees Parlement en de lidstaten hebben daar woensdagnacht een akkoord over bereikt. Volgens EU-commissaris van Werk Marianne Thyssen (CD&V) zullen tot drie miljoen Europeanen die tot nu van bescherming uitgesloten waren, mee kunnen profiteren van de uitgebreide minimale rechten. "We moderniseren de Europese arbeidswetgeving en passen die aan de nieuwe realiteit aan", zegt Thyssen in een mededeling. De Belgische eurocommissaris lag aan de basis van het wetsvoorstel om de sociale bescherming van werknemers te moderniseren en uit te breiden naar wie met een oproepcontract werkt, zijn diensten aanbiedt aan een platform als Uber of Deliveroo, of slechts heel occasioneel werk verricht. Ook huishoudelijk personeel en werknemers met een zeer kort contract vallen nog vaak buiten het toepassingsgebied van de Europese richtlijn, waardoor ze in precaire situaties terecht kunnen komen. Dat mensen soms niet weten of en wanneer ze de volgende dag moeten werken, is slechts een voorbeeld.

"De economie van vandaag noopt tot meer flexibele arbeidscontracten, maar flexibiliteit moet gecombineerd worden met een minimale bescherming", zegt Thyssen. Daarom wordt ook voor die werknemers de 'transparantie' en 'voorspelbaarheid' van hun job versterkt, onder meer door de verplichting in te voeren dat ze van bij de start van hun tewerkstelling te horen moeten krijgen wat hun werkomstandigheden zullen zijn. Volgens Thyssen zullen mogelijk tot drie miljoen werknemers die zo'n nieuwe vorm van werk verrichten voortaan onder de richtlijn vallen.

De details van het politieke akkoord dat werd bereikt, worden vandaag voorgesteld. Het is nu aan het Europees Parlement en de Raad om de tekst formeel te bekrachtigen.

bron: Belga