Europarlementariërs willen zomertijd afschaffen

Europarlementariërs willen zomertijd afschaffen

De zeventig politici zullen op initiatief van het Tsjechische parlementslid Pavel Svoboda (EVP) een resolutie indienen om de zomer- en wintertijd af te schaffen. Die heeft volgens hen immers veel meer nadelen dan voordelen. Ze laten in het midden welke tijdszone gehanteerd moet worden, die van de zomertijd of die van de wintertijd.

Acht fracties

De resolutie wordt gesteund door leden uit alle acht fracties van het Europees Parlement. Volgens Kees Bos, woordvoerder van het Nederlandse parlementslid Annie Schreijer (EVP), is de kans groot dat ze in de plenaire zitting in december goedgekeurd wordt. Vervolgens is het aan de Europese Commissie om al dan niet met een voorstel te komen. Als de Commissie luistert naar het Parlement, kan dat nog twee à drie jaar duren. Bij soortgelijke vragen in het verleden stonden de Commissieleden niet te springen om de zomer- of wintertijd af te schaffen, maar nu is het draagvlak groter.

Ongevallen

De omschakeling tussen zomer- en winteruur staat al langer ter discussie. "Uit onderzoek blijkt dat heel wat mensen lichamelijke en geestelijke problemen ondervinden bij de omschakeling", legt Bos uit. "Schoolkinderen kunnen zich bijvoorbeeld moeilijker concentreren en hebben heel wat tijd nodig om ervan te herstellen. Daarnaast zijn er ook meer verkeersongevallen wanneer we de klok een uur verzetten. De oorspronkelijke bedoeling was om energie te besparen, maar uit onderzoek blijkt niet dat er op die manier minder energie verbruikt wordt."

Veel landen buiten Europa hebben de uurwisseling nooit gekend en sommige, zoals Turkije en Rusland, hebben ze afgeschaft. Binnen de Europese Unie heeft een Poolse parlementscommissie enkele weken geleden unaniem gestemd voor de afschaffing, al is dat helemaal geen nationale bevoegdheid. In Finland wil de meerderheid van de bevolking een referendum over de kwestie. Uit een peiling die Radio 1 enkele jaren geleden uitvoerde, bleek bij ons 76,4% tegen de zomer- en wintertijd te zijn.

Ook N-VA-parlementslid Helga Stevens is voorstander van een afschaffing. "Ons biologisch ritme wordt om de zes maanden onnodig verstoord, wat slaap- en gezondheidsproblemen kan veroorzaken", legt ze uit.

Jelle Mampaey