Europa wil strijd tegen smokkel opvoeren

Europa wil strijd tegen smokkel opvoeren

Vandaag werken de Belgische douane en het Europese Anti-Fraude Orgaan (OLAF) al nauw samen om misdrijven op het spoor te komen. Zo werden de voorbije 5 jaar al meer dan 300 miljoen nepsigaretten uit China onderschept. Daarnaast hebben ze samen een netwerk van frauduleuze biodiesel uit India blootgelegd. De biodiesel werd vanuit de Verenigde Staten naar India verscheept en vandaar verder naar de EU om zo de douanerechten, compenserende rechten en anti-dumpingrechten te ontlopen. Door deze operatie konden alsnog 21,8 miljoen euro aan rechten gerecupereerd worden.

Giovanni Kessler, directeur-generaal van het OLAF, heeft lovende woorden over voor deze samenwerking, maar kaart aan dat er dringend een Europees vervolginsbeleid moet komen. Misdrijven op het spoor komen is een zaak, maar daar een rechtszaak van maken is moeilijk omdat het altijd gaat over meerdere daders en verschillende landen. Dit heeft vaak als gevolg dat er niemand bestraft wordt.

«We hebben nood aan een moderne en verenigde douane die werkt volgens een Europese aanpak», legt Kessler uit. Hij ziet veel heil in een Europese openbare aanklager, iets waar ministers van Justitie van de lidstaten zich de komende dagen over zullen buigen.