Europa moet tegen 2030 een derde minder energie verbruiken

Europa moet tegen 2030 een derde minder energie verbruiken

De Europese Unie moet tegen 2030 32,5 procent minder energie verbruiken ten opzichte van 2005. Die nieuwe doelstelling voor energie-efficiëntie zijn het parlement, de Commissie en de lidstaten vanavond laat overeengekomen. "Europa is veruit de grootste importeur van fossiele brandstoffen ter wereld. Vandaag maken we daar een einde aan", zegt eurocommissaris voor Klimaatactie en Energie Miguel Arias Cañete. Het akkoord over de energie-efficiëntie is de derde van acht voorstellen die onder de noemer van de Energie-Unie vallen, het energieproject van de Europese Commissie. Eerder kwamen onderhandelaars van raad, parlement en commissie al tot een akkoord over hernieuwbare energie - waarvan het aandeel in 2030 naar 32 procent moet - en energieprestatie van gebouwen.

Concreet moeten alle Europese lidstaten samen tegen 2030 32,5 procent minder energie verbruiken. Dat kan onder meer door te investeren in energiebesparende maatregelen en de modernisering van het netwerk. De tekst voorziet ook een herzieningsclausule tegen 2023: de doelstelling kan dan opnieuw verhoogd worden.

Eurocommissaris voor Klimaatactie en Energie Miguel Arias Cañete reageert tevreden. "Dit akkoord is een grote duw in de rug voor Europa's energie-onafhankelijkheid. Veel van wat we nu spenderen aan de import van fossiele brandstoffen, zullen we nu thuis investeren in efficiëntere gebouwen, industrie en transport." Volgens de eurocommissaris zal de nieuwe doelstelling "de competitiviteit aanscherpen, jobs creëren, de energiefactuur drukken, energiearmoede aanpakken en de luchtkwaliteit verbeteren". Europa is daarmee goed op weg om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord van Parijs te halen, klinkt het.

bron: Belga