Europa erkent seksuele intimidatie in eigen rangen

Europa erkent seksuele intimidatie in eigen rangen

Aanleiding voor het debat was een artikel in het Britse Sunday Times waarin het Europese halfrond wordt neergezet als een broeihaard van seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag tegenover vaak jonge vrouwelijke assistenten. Daardoor ging de bal aan het rollen. In enkele dagen tijd hebben al 95 vrouwen en 6 mannen hun verhaal gedaan. Een vijfde van de incidenten vond plaats in het Europees Parlement.

Oude mannen met jonge assistentes

"Het was inderdaad tijd dat we deze problematiek aankaartten. Nu is het zaak om ertegen te handelen. Bewustwording is daarin een belangrijke eerste stap. En elkaar durven aanspreken op grensoverschrijdend gedrag", zegt Anneleen Van Bossuyt (N-VA). Ze vindt het wel vreemd dat het debat zich grotendeels beperkte tot de Europese instellingen. "De hoofdreden zou zijn dat er hier veel oudere mannen werken met jonge assistentes. Maar dat is een typering die opgaat voor vele andere werksituaties waarin iemand in een machtspositie staat."

Externe audit

Hoewel er nu verhalen opduiken, ontving het comité dat klachten van assistenten tegen parlementsleden behandelt nog geen enkele melding. Wel zijn er gevallen van seksuele intimidatie gemeld bij een interne structuur die bestemd is voor het vaste personeel. Toch betekent dat volgens de Spaanse socialiste Iratxe Garcia Perez dat de bestaande instrumenten in het Europees Parlement tekortschieten. Daarom pleit ze voor een externe audit. Haar Belgische fractiegenote Marie Arena (PS) treedt haar bij. "Wanneer we erkennen dat er een probleem is, dan moet dat geobjectiveerd worden", klonk het bij Arena

Vandaag stemt het parlement een resolutie over de problematiek.