EU-hof vernietigt schorsing gouverneur Letse centrale bank

Het Europees Hof van Justitie heeft de schorsing van de gouverneur van de Letse centrale bank vernietigd. De Letse anticorruptieautoriteiten schorsten gouverneur Ilmars Rimsevics zowat een jaar geleden nadat hij in verdenking was gesteld voor corruptie. Het Europees Hof zegt nu dat de Letse overheid onvoldoende aanwijzingen heeft aangebracht over de zware fout die de gouverneur zou hebben begaan. Rimsevics staat sinds 2001 aan het hoofd van de hoogste financiële instelling van Letland. Hij is ook lid van de raad van bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB) sinds Letland in de eurozone kwam in 2014. Vorig jaar werd hij ervan beschuldigd steekpenningen te hebben aangenomen. Zelf heeft hij die aantijgingen altijd ontkend.

De gouverneur zelf en de Europese Centrale Bank (ECB), waar de Letse gouverneur in de raad van bestuur zetelt, hadden de schorsingsbeslissing aangevochten bij het Europees Hof. Dat oordeelde nu dat de schorsing onterecht is. Volgens de statuten van de ECB en van het Europees Systeem van Centrale Banken moeten er immers voldoende aanwijzingen van een zware fout zijn vooraleer een dergelijke beslissing genomen kan worden. De Letse overheid heeft aan het Hof onvoldoende aanwijzingen overgemaakt.

bron: Belga