EU-Commissie komt veehouders opnieuw te hulp na droogte

De Europese Commissie heeft vandaag een aantal nieuwe maatregelen aangekondigd om steun te bieden aan landbouwers die te lijden hadden onder de droogte van deze zomer. Om te verzekeren dat veehouders hun dieren voldoende voeder kunnen geven, staat de Commissie een afwijking van de regels toe. Op 2 augustus maakte de Commissie al bekend dat boeren een deel van hun inkomenssteun dit jaar sneller zullen kunnen ontvangen en dat ze landbouwgronden die normaliter braak zouden moeten liggen, mogen gebruiken voor de productie van veevoeder.

Nu treft de Commissie enkele aanvullende maatregelen ten behoeve van de veehouders. Zo zullen ze nu reeds wintergewassen mogen zaaien als vanggewas, terwijl die normaal pas in de herfst worden gezaaid. Vanggewassen zijn bedoeld om de nutriënten in de bodem op te nemen na de oogst van de hoofdteelt. Vlaams minister van Landbouw Joke Schauvliege besliste enkele dagen geleden al om de uiterste inzaaidatum van vanggewassen op te schuiven naar 10 september, omdat de bodems nu nog te droog zijn om de nodige grondbewerkingen in optimale omstandigheden te kunnen uitvoeren.

De Commissie laat veehouders ook toe hun vanggewassen als zuivere gewassen te zaaien en die vanggewassen sneller dan na de voorgeschreven minimumperiode van acht weken te oogsten. Die maatregel moet ervoor zorgen dat de wintergewassen tijdig kunnen worden gezaaid.

De voorstellen van de Commissie moeten tegen het einde van de maand formeel goedgekeurd worden door de lidstaten. Ze zullen vervolgens retroactief van toepassing zijn. Tegen zaterdag, 31 augustus, verwacht de Commissie van de lidstaten ook geactualiseerde informatie over de precieze impact van de droogte.

bron: Belga