EU-commissie dreigt lidstaten te sanctioneren die weigeren vluchtelingen op te vangen

EU-commissie dreigt lidstaten te sanctioneren die weigeren vluchtelingen op te vangen

De Europese Commissie heeft de oproep aan de lidstaten herhaald om het ritme van de relocaties van asielzoekers te verhogen zodat de druk op Italië en Griekenland verlicht wordt. Tot nu toe hebben weinig landen hun engagementen volledig ingelost. De Commissie waarschuwt ook dat ze de inbreukprocedures zal opstarten tegen landen die weigeren om vluchtelingen op te nemen. Relocatie betekent dat een lidstaat vluchtelingen, die asiel hebben aangevraagd of reeds over een internationale bescherming beschikken, overneemt van een andere lidstaat en de betrokkenen een gelijkaardige bescherming aanbiedt. Hoewel er in februari een recordaantal van 1.940 vluchtelingen werd gerelocaliseerd, blijft het huidige ritme ruim onder de verwachtingen van de Europese raad - maandelijks minstens 3.000 relocaties vanuit Griekenland - en de Europese Commissie - minstens 1.500 relocaties per maand vanuit Italië. Vandaag staat de teller op 13.546 relocaties, 3.936 uit Italië en 9.610 uit Griekenland.

Enkel Malta en Finland lijken op weg om hun verplichtingen na te komen, terwijl landen zoals Hongarije, Oostenrijk en Polen weigeren aan het relocatieprogramma deel te nemen, terwijl andere landen - Tsjechië, Bulgarije, Kroatië en Slovakije slechts in zeer beperkte mate aan het programma meewerken, aldus de Commissie.

België heeft 10 procent van zijn oorspronkelijk engagement gerealiseerd met 396 effectieve relocaties, 338 uit Griekenland en 58 uit Italië. Staatssecretaris Theo Francken verklaarde vorige week dat hij tegen september alle vereiste plaatsen wil vrijmaken. Tegen het einde van het jaar zouden 1.200 bijkomende asielzoekers uit beide Zuid-Europese landen dan effectief in België kunnen worden opgevangen.

Als de lidstaten geen tandje bijsteken, zal de Europese Commissie niet twijfelen om op te treden tegen de lidstaten die hun verplichtingen door de Europese Raad opgelegd niet vervullen.

Europees commissaris voor Migratie Dimitris Avramopoulos wees erop dat alle maatregelen met elkaar verbonden zijn. "De lidstaten kunnen niet kiezen welke maatregelen ze willen uitvoeren."

bron: Belga