"Escalatie mondiale handelsspanningen slecht voor strijd tegen armoede"

Een verdere escalatie van de mondiale handelsspanningen kan het gevecht tegen extreme armoede in de wereld in gevaar brengen. Daarvoor waarschuwt de Wereldbank in een update van zijn groeiramingen. Voor het meer gelijktrekken van de welvaart is veel economische groei nodig, maar deze lijkt juist af te zwakken. De internationale organisatie merkt dat de economische vooruitzichten versomberen. "Aan het begin van 2018 draaide de wereldeconomie nog op volle toeren, maar gedurende het jaar zwakte de groei af en komend jaar kan er nog meer tegenwind komen", zegt Wereldbank-directeur Kristalina Georgieva.

In heel vorig jaar dikte de omvang van de wereldeconomie met 3 procent aan, schatten de rekenmeesters. Voor dit jaar wordt nog maar uitgegaan van een plus van 2,9 procent en voor de 2020 en 2021 staan de prognoses op 2,8 procent. Het gaat om een lichte neerwaartse bijstelling ten opzichte van de voorspellingen uit juni vorig jaar.

Vooral voor opkomende markten en zich ontwikkelende economieën, waaronder Angola en Argentinië, heeft de Wereldbank de ramingen verlaagd. Waarschijnlijk zal de groei in ruim 35 procent van dit soort landen niet genoeg zijn om het verschil in de hoogte van inkomens met rijkere en ontwikkelde economieën kleiner te maken. Bij landen die erg fragiel zijn of kampen met conflicten en geweld is dit in bijna 60 procent niet haalbaar.

Naast een mogelijke toename van de handelsbelemmeringen zijn er nog een aantal zaken die de problematiek kunnen verergeren. Wanneer landen kampen met hoge schulden zijn ze bijvoorbeeld erg gevoelig voor schokken op de financiële markten. Volgens de Wereldbank is juist daarom het bevorderen van handel en het verbeteren van de toegang tot financiering cruciaal om de huidige onzekerheden te overbruggen en groei te stimuleren.

bron: Belga