Er zijn nu tweemaal zoveel miljardairs als tijdens de financiële crisis

Er zijn nu tweemaal zoveel miljardairs als tijdens de financiële crisis

Er zijn vandaag de dag twee keer zoveel miljardairs als er tijdens de financiële crisis in 2009 waren. Dat blijkt uit een nieuw rapport van Oxfam. Het doel van de statistieken is om te laten zien dat de ongelijkheid blijft groeien. De zeer rijken krijgen nog meer geld terwijl de zeer armen een strijd moeten voeren om te overleven.

"In een wereld waar honderden miljoenen mensen leven zonder toegang tot drinkbaar water en zonder voedsel, heeft een kleine elite meer geld dan ze ooit zouden kunnen uitgeven in meerdere leven," illustreert Mark Goldring, CEO van Oxfam.

Het aantal miljardairs is sinds 2009 tot 1645 gestegen en de rijkdom van die miljardairs groeide met 124% tot 5,4 triljoen. Afgelopen januari werd bovendien bekend gemaakt dat de 85 rijkste mensen samen meer geld hebben dan de arme helft van de wereldbevolking en zij zagen die som nog groeien met 668 miljoen per dag in het afgelopen jaar.

Een deel van het probleem kan opgelost worden met belastingen. Door de rijken te belasten met 1,5% als ze meer dan een 1 miljard dollar hebben, kan genoeg geld ingezameld worden voor de gezondheidszorg en het onderwijs in de ontwikkelingslanden volgens Oxfam.

En het is duidelijk dat er meer hulp nodig is. In de afgelopen vijf jaar zijn er een miljoen vrouwen gestorven tijdens de bevalling omdat ze geen toegang hadden tot adequate zorg en 57 miljoen kinderen kunnen niet naar school.

De ongelijkheid wordt pas heel goed zichtbaar ten zuiden van de Sahara waar er 16 miljardairs zijn, maar 358 miljoen mensen een strijd leveren om zich te kleden en te voeden.

"De gevolgen van extreme ongelijkheid zijn schadelijk voor iedereen. Het berooft miljoenen mensen van betere kansen in het leven en dat zorgt voor een stijging van de misdaad, corruptie en gewelddadige conflicten. Simpel gezegd zorgt ongelijkheid er voor dat alle inspanningen om armoede te beëindigen zinloos zijn," besluit Goldring.

Het rapport markeert het doel van de Even It Out-campagne waarbij men regeringen aanspoort om belastingen te heffen op de superrijken.