Er is te weinig water om je auto te wassen

Er is te weinig water om je auto te wassen

Ondanks de oproep tot zuinigheid van vorige week vrijdag, zien watermaatschappijen een stijging van het verbruik met pieken tot 40% meer dan een gemiddelde dag, verklaart Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V). Er zijn nog geen problemen voor de drinkwatervoorziening, maar op sommige locaties worden de productielimieten stilaan bereikt en een verdere meervraag naar water zou niet opgevangen kunnen worden.

Risico op boetes

Daarom stelt de minister een verbod voor op niet-noodzakelijk gebruik van drinkwater. Dat betekent concreet dat onder meer geen gazons gesproeid mogen worden, of auto's gewassen of zwembaden gevuld. Het verbod is afdwingbaar. Er kunnen dus bij overtredingen pv's opgesteld worden, maar in de eerste plaats rekent Schauvliege erop dat de bevolking voldoende gezond verstand aan de orde legt om de noodzaak daarvan in te zien, klinkt het op haar kabinet.

De minister stelt ook de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid aan als "droogtecoördinator". Dat is het Vlaams overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveau's die bij het waterbeleid betrokken zijn.

De voorbije maanden waren uitzonderlijk droog (april) tot droog (mei) en zeer droog (juni tot nu). De neerslagtekorten benaderen de 5% urgentste waarden sinds 1970. In heel Vlaanderen behoren de niveau's van de waterlopen bij de 10% laagste voor de tijd van het jaar.

In de West-Vlaamse waterbekkens geldt er al een captatieverbod voor landbouwers. Zij mogen daar dus geen water komen halen voor hun velden.