Er mag nog steeds volop worden gebouwd in overstromingsgebied

Er mag nog steeds volop worden gebouwd in overstromingsgebied

Er worden nog steeds bouwvergunningen afgeleverd voor gebieden die bijzonder vatbaar zijn voor overstroming. Dat concludeert Groen uit een aantal vragen aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving. Bij de overstromingen van de laatste dagen en weken werd meermaals gewezen op de rol van ruimtelijke ordening. Doordat de bodem op te veel plaatsen wordt verhard, kan het water niet meer worden afgevoerd.

Van de 135 gebieden met overstromingsrisico die in 2013 werden aangeduid, is voor 83 een vervolgtraject opgestart. In 56 gevallen werd een bestemmingswijziging noodzakelijk bevonden. Slechts voor drie gebieden is die ondertussen uitgevoerd, stelt Groen. "Bovendien werden negen vergunningen uitgereikt voor woningen en verkavelingen in die signaalgebieden, terwijl dit volgens de minister niet meer zou kunnen", aldus Vlaams parlementslid Hermes Sanctorum.

"CD&V-minister Joke Schauvliege verzaakt zelfs voor de meest prangende gebieden aan haar verantwoordelijkheid", concludeert Sanctorum. "De minister kondigde een betonstop aan, tegen 2050, maar het is wel vandaag dat menig kelder onder water staat. En minister Schauvliege staat vandaag zo goed als nergens met de bescherming van de zogenaamde signaalgebieden. De Vlaamse regering moet dringend een bouwmoratorium opleggen voor de meest prangende gebieden. Anders is het letterlijk dweilen met de kraan open, en organiseren we de overstromingen van de toekomst."

bron: Belga