"Enkelband vanaf 14 jaar lost niets op"

"Enkelband vanaf 14 jaar lost niets op"

Vlaams parlementslid Freya Van den Bossche (sp.a) heeft "met ontzetting" gereageerd op het N-VA-voorstel om jongeren vanaf 14 jaar te straffen met een enkelband. "Dat lost niets op: niet voor de jongere die iets misdaan heeft, niet voor de eventuele slachtoffers en niet voor de samenleving", zo haalt Van den Bossche uit. Volgens haar moet de aanpak van jeugddelinquentie erop gericht zijn dat die jongeren hun leven weer in juiste banen krijgen. "Ik zie niet in hoe een enkelband daartoe bijdraagt." Van den Bossche is het eens dat er "krachtdadig" moet opgetreden worden tegen delinquentie. Maar "straffen om te straffen, zonder een traject op te zetten dat de jongere weer op het rechte pad brengt, is gevaarlijk en misplaatste stoerdoenerij waar niemand beter van wordt: de jongere zelf niet, net zomin als slachtoffer en maatschappij."

Naast "gepaste sancties" pleit Van den Bossche ook voor "een herstelgerichte aanpak, waarbij de jongere ook tot een beter inzicht komt in het leed dat hij of zij het eventuele slachtoffer van het als misdrijf omschreven feit heeft berokkend." Zo moet er volgens het sp.a-parlementslid meer ingezet worden op herstelrechtelijke middelen (zoals gemeenschapsdienst) en op intensieve ambulante begeleiding en hulpverlening.

"Als de N-VA beweert dat de hervorming van het jeugdsanctierecht moet uitgaan van wetenschappelijke inzichten, hadden ze misschien beter eerst de moeite gedaan om de studies die erover bestaan, ook effectief te consulteren. De werkgroep jeugdsanctierecht heeft bijvoorbeeld al erg veel en goed werk verricht hierover in het kader van de hervorming van het jeugdsanctierecht", besluit Van den Bossche.

bron: Belga