Elke zomer moeten 9.000 jonge leerkrachten op zoek naar nieuwe job

Elke zomer moeten 9.000 jonge leerkrachten op zoek naar nieuwe job

Elk jaar zijn in augustus meer dan 9.000 leerkrachten op zoek naar werk, zo blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Steve Vandenberghe (sp.a) heeft opgevraagd bij minister Crevits. "De onzekerheid of ze bij het begin van het schooljaar wel een job gaan hebben, zorgt bij jonge leerkrachten voor veel stress", zegt Vandenberghe. De sp.a stelt daarom voor om werk te maken van een vijfjarig contract voor beginnende leerkrachten binnen een scholengroep of -gemeenschap. De cijfers uit de lerarendatabank die minister Crevits vrijgaf op vraag van sp.a-parlementslid Steve Vandenberghe tonen een duidelijke evolutie doorheen het jaar. In de maanden juli en augustus kent het aantal werkzoekende leerkrachten een hoogtepunt. Vanaf oktober neemt dat cijfer opnieuw af. In 2015 waren in augustus 9.163 leerkrachten op zoek naar een job. Doorheen het jaar daalt dit aantal naar 2.716.

De cijfers tonen volgens sp.a'er Vandenberghe aan dat veel leerkrachten, vaak jongeren, in de zomermaanden op zoek zijn naar een plek. Die zoektocht in de vakantiemaanden zorgt voor heel veel onzekerheid. Vandenberghe: "Deze jonge leerkrachten zitten in een fase van hun leven waarbij enige stabiliteit cruciaal is. Zo lang het onderwijs hen deze stabiliteit niet kan bieden, is het niet verwonderlijk dat veel jonge leerkrachten er uiteindelijk de brui aan geven en een andere job zoeken. Eén op vier valt immers uit in de eerste 5 jaar."

Volgens Vandenberghe ontneemt de onzekerheid jonge leerkrachten ook de kans stevig voorbereid voor de klas te komen. "Wanneer men pas enkele dagen voor het begin van het schooljaar weet waar men zal lesgeven, kan men onmogelijk alle lesvoorbereidingen, administratieve rompslomp en leerplannen verwerkt hebben", klinkt het.

De Vlaamse socialisten pleiten voor een stabieler loopbaanbegin voor jonge leerkrachten. Zij pleiten daarom voor een vijfjarig contract voor beginnende leerkrachten binnen één scholengroep of -gemeenschap. "Op deze manier bieden we hen de broodnodige stabiliteit, zowel qua lessenpakket als qua inhoud, maar garanderen we ook variatie omdat ze kunnen lesgeven op verschillende scholen binnen de groep."

bron: Belga