Elk jaar sterven vijf miljoen dieren in verkeer

Elk jaar sterven vijf miljoen dieren in verkeer

In het kader van ‘Dieren onder wielen' kan iedereen dierlijke verkeersslachtoffers melden via www.dierenonderdewielen.be. Daarnaast is er een vast panel van zowat 10.000 natuurliefhebbers dat meldingen doet via www.waarnemingen.be. De afgelopen tien jaar werden via beide kanalen in totaal 99.191 dierlijke verkeersslachtoffers gemeld.

Zeldzame soorten

Het gaat om 321 verschillende diersoorten waaronder zeldzame soorten zoals de bever, eikelmuis, roerdomp en kwartelkoning. De meest getroffen soorten zijn de gewone pad (18.067), egel (5.728), vos (3.467), bruine kikker (1.808), das (1.795) en steenmarter (1.698). In de cijfers zijn de 10.000 overreden amfibiëen die jaarlijks gemeld worden tijdens de paddenoverzetacties niet inbegrepen.

Vijf miljoen

Omdat onderzoek uitwijst dat het aantal gemelde dierlijke verkeersslachtoffers slechts het topje van de ijsberg is, laat Natuurpunt vrijwilligers ook tellingen uitvoeren over een gans traject. Dat laat toe na te gaan waar de meeste slachtoffers vallen en maakt ook een extrapolatie mogelijk naar het volledige verkeersnet. De raming van 5 miljoen slachtoffers op jaarbasis voor Vlaanderen is het resultaat van deze extrapolatie.

Raster

Uit de routetellingen blijkt dat er meer verkeersslachtoffers vallen waar wegen door bossen of natuurgebieden snijden. Daarnaast vormen combinaties van transportassen zoals snelwegen en spoorlijnen een gevaarlijke situatie. Waar bijvoorbeeld de E40 Leuven-Luik en de hst-spoorlijn parallel lopen is enkel deze laatste afgerasterd. Dieren die de snelweg hebben overgestoken botsen om die reden op het raster en moeten weer terug de snelweg over.