Elektrische wagens in België: «Er is meer nodig om de Belg te overtuigen»

Elektrische wagens in België: «Er is meer nodig om de Belg te overtuigen»
AFP / T. Schwarz

Al 11% van de Belgen kwam al in aanraking met elektrische mobiliteit. Deze Belgen staan positiever ten opzichte van elektrische wagens dan Belgen die er nog niet in aanraking mee kwamen (50% vs. 43%).

Drempels

«Het gebrek aan kennis en ervaring vormt vandaag een rem voor veel Belgen. Onbekend is onbemind», klinkt het bij Polestar. Maar er is meer nodig om de Belg te overtuigen, want er zijn nog een aantal drempels. Het gebrek aan laadinfrastructuur en het rijbereik schrikken de Belgen af om de overstap te maken.Ondanks de sterke aangroei van de laadinfrastructuur in België de afgelopen vijf jaar, blijft de Belg bezorgd hierover. Bij 64% van de Belgen scoort de aanwezigheid van laadstations in België slecht.

Ook rijbereik wordt in 46% van de gevallen gezien als een rem om de overstap naar een elektrische wagen te maken. Anderzijds blijkt uit het rapport ook dat 63% van de Belgen gemiddeld minder dan een uur per dag in de wagen spendeert. «We kunnen ons afvragen in welke mate de ‘range anxiety’ vandaag nog terecht is.»