Elektriciteitsverbruik bleef ook vorig jaar status-quo

Ondanks een heroplevende economie en een stijgend gebruik van allerlei apparaten die stroom verbruiken, is het elektriciteitsverbruik in België ook vorig jaar opnieuw licht gedaald. Dat meldt de VRT zaterdag op basis van nog niet gevalideerde cijfers van netbeheerder Elia. De verklaring is wellicht dat we efficiënter met energie omgaan, klinkt het. Uit de eerste cijfers van Elia blijkt dat we vorig jaar 86,3 miljoen megawattuur verbruikten, tegenover 86,4 miljoen megawattuur het jaar ervoor. Een lichte daling of, in de ogen van experts, eerder een status-quo.

Tot in 2008 steeg ons stroomverbruik maar sinds de economische crisis gaat de trend in de andere richting. Alleen de industriële grootverbruikers die rechtstreeks op het hoogspanningsnet zijn aangesloten, verbruikten vorig jaar meer stroom. Maar die stijging werd gecompenseerd door een daling van het verbruik bij andere consumenten. Dat zijn de gezinnen, kmo's, niet-industriële bedrijven of kleine industriële bedrijven.

Experts zien als belangrijkste verklaring meer energie-efficiëntie, dankzij onder andere isolate en ledlampen. De belangrijkste bron van elektriciteit was ook vorig jaar nucleair. Ongeveer de helft van de stroom kwam van kerncentrales, op de tweede plaats kwamen elektriciteitscentrales op gas. Zowat veertien procent van onze elektriciteit haalden we uit hernieuwbare bronnen.

Ongeveer 16 pct van onze stroom hebben we vorig jaar ingevoerd. Ook dat is ongeveer evenveel als het jaar daarvoor. Twee derde van ons stroomverbruik is voor rekening van de industrie.

bron: Belga