"Eieren op Belgische markt zijn veilig"

"Eieren op Belgische markt zijn veilig"

Het Voedselagentschap kreeg begin juni van een bedrijf de melding binnen dat uit eigen analyses bleek dat eieren besmet waren met het insecticide fipronil, een middel om bloedluizen te bestrijden. Fipronil mag niet in de pluimveesector gebruikt worden. In hoge dosissen en bij langdurig gebruik is het schadelijk voor de schildklier, de lever en de nieren.

Na die melding startte het FAVV meteen een eigen onderzoek op. Dat moest ook nagaan welke andere bedrijven uit de pluimveesector dit insectenbestrijdingsmiddel hadden gebruikt. Ook het gerecht startte een onderzoek.

Op 20 juli lichtte het FAVV via het European Alert System andere (buur)landen in van de mogelijke aanwezigheid van het illegale product in eieren. De nodige maatregelen werden genomen, om te vermijden dat besmette producten in de handel en op het bord van de consument zouden komen: bedrijven waarrond vermoedens bestonden werden geblokkeerd en 'verdachte' eieren werden vernietigd.

bron: Belga