EHRM veroordeelt Belgische Staat tot 11.500 euro schadevergoeding aan gedetineerden

EHRM veroordeelt Belgische Staat tot 11.500 euro schadevergoeding aan gedetineerden

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft de Belgische staat veroordeeld voor onmenselijke en vernederende behandeling van gedetineerden. De schadevergoedingen lopen op tot meer dan 11.000 euro, maakt het EHRM vandaag bekend. Twee gedetineerden, Sylla en Nollomont, trokken naar het EHRM omdat ze van mening waren dat België artikel 3 van het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM) - verbod op onmenselijke of vernederende behandeling - niet respecteerde tijdens hun verblijf in de gevangenissen van respectievelijk Vorst en Lantin.

Zowel Sylla als Nollemont zijn van oordeel dat tijdens hun gevangenisverblijf ze in mensonwaardige omstandigheden moesten leven. Zo had Sylla tijdens zijn detentie in Vorst, van 5 november 2012 tot 24 januari 2013, minder dan 3 m² persoonlijke ruimte, mocht hij slechts een maal per dag voor een uur naar buiten, kon hij niet deelnemen aan andere activiteiten en mocht hij slechts twee maal per week douchen, met meestal enkel maar koud water.

Het Europees hof achtte deze aanklachten bewezen en veroordeelde de Belgische staat tot het betalen van een schadevergoeding van 3.500 euro. Daarnaast krijgt Sylla nog 800 euro voor onkosten en uitgaven.

In het geval van Nollemont, dat doelt op zijn gevangenisverblijf in Lantin vanaf 24 februari 2015, was er geen sprake van een gebrek aan persoonlijke ruimte. Maar het EHRM is wel van oordeel dat er eveneens sprake is van onmenselijke en vernederende behandeling omdat Nollemont wordt blootgesteld aan passief roken en hij eveneens slechts twee maal per week kan douchen, twee keer per dag buiten mag en er ook in Lantin geen andere activiteiten voorzien zijn zodat de gedetineerden quasi heel de tijd op cel zitten.

Aan Nollemont wordt daarom een schadevergoeding toegekend van 11.500 euro en 560 euro voor kosten en uitgaven.

bron: Belga