Eerste stap gezet richting Europese lijst hardleerse belastingparadijzen

Eerste stap gezet richting Europese lijst hardleerse belastingparadijzen

Eind 2017 wil de Europese Commissie een lijst bekendmaken van belastingparadijzen en andere landen die weigeren samen te werken met de Europese autoriteiten in de strijd tegen belastingontwijking. Als eerste stap heeft de Commissie donderdag een scorebord voorgesteld waarin alle derde landen aan een reeks indicatoren worden getoetst. Daarmee moeten de lidstaten nu aan de slag gaan. Verschillende schandalen, zoals LuxLeaks of de Panama Papers, toonden de voorbije jaren aan hoe belastingen op grote schaal ontweken worden. Een Europese lijst van hardleerse paradijzen past in de strijd tegen dat fenomeen en moet de verschillende nationale lijsten vervangen van landen die weigeren de internationale normen op het vlak van goed fiscaal bestuur na te leven. Of zoals commissaris voor Belastingen Pierre Moscovici het zegt: "De EU-lijst wordt het instrument waarmee wij derde landen zullen aanpakken die weigeren het spel eerlijk te spelen".

Wat de Commissie nu heeft gepubliceerd, is een scorebord met feitelijke informatie over elk niet-EU-land volgens drie neutrale indicatoren: economische banden met de EU, financiële activiteit en stabiliteitsfactoren. Landen die hoog scoren in deze drie categorieën zijn vervolgens getoetst aan risico-indicatoren, zoals hun mate van transparantie of het potentiële gebruik van fiscale gunstregelingen.

Op basis van dit document moeten de EU-lidstaten nu beslissen welke landen verder moeten worden gescreend. Die screening kan dan in januari 2017 van start gaan, zodat de definitieve Europese lijst tegen het einde van het jaar klaar is.

De Commissie benadrukt dat het scorebord geen oordeel uitspreekt en ook niet als een voorlopige EU-lijst mag worden gezien. "Landen kunnen om diverse redenen hoog scoren op de indicatoren van het scorebord, zelfs wanneer zij geen bedreiging vormen voor de belastinggrondslagen van de lidstaten", luidt het.

De Europese lijst zal dienen als ultiem middel, om die landen aan te pakken waarmee een dialoog niet mogelijk is.

bron: Belga