Eerste mensen bereikten poolgebieden vroeger dan gedacht

Eerste mensen bereikten poolgebieden vroeger dan gedacht

In het beest, dat ongeveer 45.000 jaar geleden in Siberië leefde, zijn sporen aangetroffen van wonden die moeten zijn veroorzaakt door menselijke wapens. Uit nadere ontleding van de oogkassen, ribben en kaken blijkt dat het dier is verwond door scherpe voorwerpen, waarschijnlijk speren. «Dat is een zeldzaam, ondubbelzinnig bewijs voor menselijke betrokkenheid», verklaart hoofdonderzoeker Vladimir Pitulko.

Tot nu toe werd aangenomen dat de eerste mensen de arctische gebieden op aarde pas 35.000 jaar geleden bereikten. De meeste stenen werktuigen die op de Noordpool zijn gevonden hebben namelijk die leeftijd. De nieuwe bevindingen suggereren dat de eerste menselijke jagers 45.000 jaar geleden al naar het gebied trokken om op mammoeten te jagen.

 

Foto Pixabay