Eenzaamheid verdubbelt je kans op een vroege dood

Eenzaamheid verdubbelt je kans op een vroege dood

Eerdere studies hebben al aangetoond dat een derde van de Amerikanen zich alleen voelt, en 18% van de Britten "altijd" of "vaak" eenzaam is. Maar een gecombineerde conclusie van twee recente onderzoeken tonen een verband aan tussen eenzaamheid en een vervroegd overlijden.

Het belang van sociaal contact

De opmerkelijke resultaten werden voorgesteld door Julianne Holt-Lunstad, een professor psychologie aan de universiteit van Utah, op een meeting van de American Psychological Association vorige week. Ze baseert zich enerzijds om een analyse van 148 enqûetes bij 300.000 deelnemers. Daaruit blijkt dat sterke sociale banden het risico op een vroege dood met 50% doen dalen.

Een tweede meta-analyse keek naar 70 onderzoeken, die 3,4 miljoen mensen uit de Verenigde Staten, Europa, Azië en Australia omvatten. De studie ontdekte dat het effect van isolatie, eenzaamheid en alleen leven op een vroegtijdige dood vergelijkbaar was dat van obesitas.

"Veel landen over heel de wereld stellen dat we met eenzaamheidsepidemie te maken hebben", aldus Holt-Lunstad. "Het verband doet zich vooral voor in ontwikkelde landen, met een hogere levensverwachting, een stijgend aantal scheidingen, dalende geboortecijfers en meer mensen die alleen wonen."