Eenvoudigere aanvraagprocedure voor erkenning handicap

Eenvoudigere aanvraagprocedure voor erkenning handicap

Wie een handicap wil laten erkennen, hoeft voortaan minder administratieve rompslomp te doorworstelen. Sinds 1 juli heeft de overheid de portaalsite My Handicap gelanceerd waarlangs burgers zelf hun beperking kunnen laten erkennen. Het bespaart de aanvragers veel tijd en moeite, maar ook de betrokken administratie heeft de garantie dat de ingediende documenten volledig ingevuld zijn. Tot voor kort moesten mensen die een handicap wilden laten erkennen, naar het gemeentehuis om 20 bladzijden aan formulieren op te halen. Een deel daarvan moesten ze zelf invullen. Voor een ander deel moesten ze bij de arts langs.

Die erkenning is nodig om bijvoorbeeld een speciale parkeerkaart of een tegemoetkoming te krijgen. Vandaag zijn zowat 605.000 mensen erkend. Probleem was dat mensen met een handicap vaak kampen met mobiliteitsproblemen. Bovendien bleken de vragen op de formulieren vaak te complex. Tot 30 procent van de aanvragen werd afgewezen omdat papieren niet ingevuld werden.

Die problemen moeten tot het verleden behoren. Voortaan kan de erkenning van een beperking via de portaalsite www.myhandicap.belgium.be met de elektronische identiteitskaart. Wie toch nog moeilijkheden ondervindt bij het invullen, kan terecht bij meer dan 4.850 medewerkers van de gemeentes, OCMW's en ziekenfondsen, bovenop de sociaal assisten van de FOD Sociale Zekerheid.

Tijdens de voorstelling van de portaalsite liep de demonstratie niet meteen zoals het hoort, maar sinds 1 juli kwamen al 30.200 aanvragen binnen via de nieuwe procedure. Wat nadien volgt, is uiteraard het onderzoek van het dossier zelf. Daarvoor zal de FOD zelf contact opnemen met de behandelende arts om de relevante medische gegevens op te vragen.

En daar is voor de overheid nog werk aan de winkel. Tijdens de zomermaanden verstuurde de FOD 14.211 vragen om informatie via het eHealth-platform, waarvan 86,6 procent goed aankwam. Maar slechts voor 5 procent van de vragen kreeg de administratie de antwoorden elektronisch door. Minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld) en staatssecretaris voor Personen met een Handicap Elke Sleurs (N-VA) gaven aan dat daar nog wat sensibiliseringswerk op de plank ligt.

Overigens krijgt het call center van de FOD binnenkort versterking van tien personen. het gratis nummer kampte de laatste tijd met een slechtere bereikbaarheid. De aanwerving van tien nieuwe collega's moet de komende weken soelaas brengen.

bron: Belga