Een Superman T-shirt dragen kan tot betere studeerprestaties leiden

Een Superman T-shirt  dragen kan tot betere studeerprestaties leiden

Het is bewezen dat studenten die mentale inspanningen doen beter presteren met een Superman T-shirt of doktersjas aan. De  studenten die shirts droegen zonder print scoorden gemiddeld 64%, de leerlingen met Superman T-shirt haalden gemiddeld 72%. Een gelijkaardige test werd uitgevoerd met studenten in witte doktersjassen en de resultaten waren gelijklopend.

Hoe kan zoiets?  Professor Karen Pine van het departement Psychologie aan de Universiteit van Hertfordshire legt uit. “Wanneer de studenten een Superman T-shirt aanhebben, achten ze zichzelf beter dan andere studenten. Niet alleen beter maar ook sterker. Ook op de vraag hoeveel kilogram ze zouden kunnen opheffen, schatten ze hun eigen krachten hoger in dan hun medestudenten zonder Superman T-shirt. Die mentale kracht uit zich ook in de resultaten.”