Een slechte relatie is even slopend als ongezond eten

Een slechte relatie is even slopend als ongezond eten

De Nederlandse hoogleraar Duurzame relaties Esther Kluwer doet onderzoek naar het hoge aantal scheidingen. Ze trekt aan de alarmbel voor ongelukkige koppels. "Politici geven wel voedings- en bewegingsadviezen, maar over relaties wordt te weinig gepraat", vertelt ze aan Vrij Nederland. "Terwijl relatieproblemen een grote invloed op onze gezondheid hebben."

Ze baseert zich op Amerikaans onderzoek waaruit blijkt dat hartpatiënten met een goed huwelijk betere overlevingskansen hebben dan mensen in een ongelukkige relatie. Relatieproblemen veroorzaken namelijk stress, en als die stress blijft aanhouden, dan is dat slecht voor je hart, net alsof je er een ongezonde levensstijl met fastfood en weinig beweging op nahoudt. Daarom hebben mensen met relatieproblemen vaak meer cortisol in hun bloed.

Bron: Feeling