Een slecht gevoel bij een nieuwe job? Dat buikgevoel komt meestal uit

Een slecht gevoel bij een nieuwe job? Dat buikgevoel komt meestal uit

Om een mismatch tussen werkgever en werknemer te voorkomen, moeten bedrijven tijdens het sollicitatieproces eerlijk zijn. “In 2020 is de kandidaat aan zet. Meer dan ooit moeten bedrijven zich onderscheiden op vlak van authentieke storytelling en een duidelijke bedrijfscultuur. Schets een eerlijk beeld van de functie en het bedrijf tijdens het sollicitatieproces om verkeerde aanwervingen te voorkomen", zegt Iris Houtaar, Associate Director bij Robert Half.

Soms nemen sollicitanten zelf het initiatief als het niet lijkt te klikken. Zo zou ongeveer de helft van de bedienden (48%) in België als eens een concreet jobvoorstel geweigerd hebben. Kandidaten zijn zich ook steeds bewuster van hun voordelige positie. De lage werkloosheidsgraad zorgt ervoor dat de concurrentie tussen bedrijven in het aantrekken van de juiste kandidaat groeit en de startlonen omhoog duwt. Bijna de helft van de ondervraagden vraagt opslag na zes maanden tot een jaar en 14% geeft aan op zoek te gaan naar een nieuwe job bij weigering van een loonsverhoging.

Kandidaten nemen beslissing

Tijdens het sollicitatieproces is de kandidaat dus aan zet. Uit de cijfers blijkt dat ruim 1 op de 4 (26%) van de Belgische bedienden zegt dat ze al eens een sollicitatieprocedure op eigen initiatief afbraken tijdens of na het eerste gesprek. Mannen doen dit vaker dan vrouwen (32% versus 20%), en jongere werknemers doen dit vaker dan oudere (</=34: 33%; 35-54: 25%; 55+: 16%).

Sollicitanten haken in zo'n situaties het vaakst af omdat de taken inhoudelijk niet aan hun verwachtingen voldeden (45%), omdat ze geen band voelden met het bedrijf (37%) of omdat ze het loonvoorstel te laag vonden (31%).

“Om te vermijden dat sollicitanten vroeg in het sollicitatieproces afhaken, raden we onze klanten steeds aan om meteen een duidelijk beeld te schetsen van de functie, de taken die de kandidaat zal uitvoeren, de arbeidsvoorwaarden, de bedrijfscultuur en de ‘purpose' van de organisatie”, aldus Iris Houtaar, Associate Director bij Robert Half. “Kandidaten hebben steeds vaker de keuze tussen meerdere voorstellen: bedrijven moeten zich dus ook meer dan ooit onderscheiden met behulp van een solide authentiek bedrijfsverhaal.”

Ook het tegenovergestelde komt voor: ruim één op de vier bedienden (26%) geeft aan dat ze al eens een jobvoorstel aanvaard hebben, terwijl ze er eigenlijk een slecht gevoel bij hadden of niet helemaal tevreden waren met de arbeidsvoorwaarden. En dat buikgevoel wordt meestal ook bevestigd: 83% van deze groep was achteraf inderdaad niet gelukkig op de job. Bijna de helft van de bedienden (47%) die ondanks twijfels een aanbod aanvaardden, nam nadien zelfs ontslag.

Snel ontslag

Eén op de zes bedienden nam overigens al eens ontslag binnen de eerste zes maanden van een contract. Het vaakst omdat ze de bedrijfscultuur niet fijn vonden (42%) of omdat ze een ander of beter voorstel kregen (42%). Voor anderen voldeden de taken niet aan de verwachtingen (39%).

“Ook voor bedrijven kan een verkeerde aanwerving grote gevolgen hebben. Het zorgt voor extra stress en werklast bij collega's en leidinggevenden, en ook de kosten zijn niet mals. Maar de juiste persoon aanwerven is nog maar de eerste stap”, benadrukt Iris Houtaar nog. “Daarna komt het erop aan om te zorgen voor een goed, doorgedreven ‘onboardingsproces'. Werknemers zijn op die manier gelukkiger en sneller ingewerkt in hun job. Zonder goede onboarding is de kans groter dan een aanwerving fout loopt.”