Een plantaardig dieet kan honger uit de wereld helpen

Een plantaardig dieet kan honger uit de wereld helpen

Laat die kalfsworst voor wat hij is en smeer eens wat vaker wortelspread tussen je boterham. Dat is het advies van een onderzoek van Our World in Data. Het online magazine nam gegevens van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN en ging na hoe we het best duurzaam iedereen op onze planeet kunnen voeden. En hun resultaat wees duidelijk in de richting van een plantaardig dieet.

Zo vergeleek de studie de landbouwgrond die de kweek van vee innam met de ruimte die gereserveerd wordt voor de productie van plantaardig voedsel. Daaruit bleek dat de dieren vier keer meer plaats nodig hebben voor dezelfde opbrengst aan calorieën en proteïn. Het verschil wordt mede veroorzaakt door het voeder voor de dieren dat ook heel wat velden in beslag neemt.

Varkens van Canada tot in Argentinië

Het land dat ingenomen wordt voor de kweek van vee is even groot als Noord-, Centraal- en Zuid-Amerika samen. Het omvat de helft van de bewoonbare ruimte op onze planeet. Ter vergelijking: de gronden die nu gebruikt worden om consumeerbaar plantaardig voedsel te produceren zijn opgeteld niet groter dan het stuk van Azië dat grenst aan de Grote Oceaan, met als ondergrens het zuiden van Thailand.

Zorgwekkend is dat de menselijke populatie de voorbije 50 jaar bijna verdubbeld en die trend lijkt niet te gaan vertragen. "Om tegemoet te komen aan een groeiende bevolking op een planeet met beperkte voorraden, is het essentieel om onze ecologische voetafdruk te verminderen", stelt het rapport. "Toch zien we dat er momenteel per persoon meer landbouwgrond gebruikt wordt dan bouwgrond."