«Een parfumflesje is even vervuilend als een auto»

«Een parfumflesje is even vervuilend als een auto»

Dat ontdekte een groep onderzoekers van NOAA toevallig bij een onderzoek naar de luchtkwaliteit van de Amerikaanse stad Los Angeles. Naast verf dragen ook cosmetische producten zoals parfum en geurende crèmes bij tot de vervuiling van de lucht. Ze zijn zelfs bijna zo vervuilend als de uitlaatgassen van een auto.

Transportsector niet alleen de boosdoener

Lang werd gedacht dat de transportsector de voornaamste oorzaak van luchtvervuiling is. Al sinds de invoering van de Clean Air Act in 1970 buigen verschillende onderzoeksprogramma's zich over de vraag hoe auto's, vrachtwagens, olie- en gasraffinaderijen milieuvriendelijker gemaakt kunnen worden. Nu blijkt echter uit bijkomend onderzoek dat ook de cosmetische sector bijzonder vervuilend is.

Atmosferische metingen

Dit ontdekte de onderzoekers bij een reeks atmosferische metingen boven Los Angeles. De waardes strookten niet met de gemaakte schattingen over de uitstoot van de transportsector. Merkwaardig, zo concludeerden ze. In een nieuw, bijkomend onderzoek brachten de wetenschappers de andere stedelijke vervuilingsbronnen in kaart. Daarbij werden zowel de chemische productiestatistieken geanalyseerd als de luchtkwaliteit binnenshuis. Op die manier hoopten de onderzoekers het verschil tussen hun schattingen en de werkelijke vervuilingsgraad in de lucht te kunnen verklaren.

Tot hun verrassing bleek dat cosmetische producten, zoals parfum, ook zeer milieuvervuilend zijn. De chemische producten die in de cosmetica zijn verwerkt, zijn de boosdoener. Concreet gaat het om vluchtige organische stoffen (VOS) zoals koolwaterstof. Dit soort stoffen verdampt gemakkelijk en wordt gelinkt aan verschillende milieuproblemen. Denk daarbij aan de klimaatverandering en smog.

Zo kunnen VOS onder invloed van uv-licht ozon creëren. Zodra het zonnig en windstil is, wordt die ozon omgevormd tot smog in stedelijke gebieden. «Naarmate de transportsector steeds schoner wordt, worden andere bronnen van VOS steeds belangrijker», verklaart Brian McDonald tegenover Scientias.nl. «Veel spullen die we in ons dagelijks leven gebruiken, kunnen bijdragen aan de luchtvervuiling.»

Verdamping

Maar hoe is het in godsnaam mogelijk dat een klein flesje parfum bijna even vervuilend is als een wagen? «Dit verschil kan verklaard worden door de manier waarop auto's en cosmeticaproducten of verf werkt», legt wetenschapper Jessica Gilman uit. «Bij auto's wordt er geprobeerd om de verdamping van benzine te minimaliseren en de gegenereerde energie te maximaliseren», aldus Gilman. «Producten zoals verf en parfum zijn ontworpen om te verdampen. Op die manier kan niet alleen jij, maar ook je buurman meegenieten van je nieuwe geurtje».

In hun onderzoek hebben de wetenschappers enkel Los Angeles onder de loep genomen. Toch zijn ze ervan overtuigd dat de resultaten ook gelden voor andere grote steden. «We hopen dat deze studie ervoor zorgt dat atmosferische wetenschappers, chemische ingenieurs en onderzoekers van de volksgezondheid beter gaan samenwerken», aldus McDonald. «HOe meer we weten, hoe beter we de luchtvervuiling kunnen bestrijden.