Een op drie beademde coronapatiënten heeft nadien last van posttraumatische stress

Een op drie beademde coronapatiënten heeft nadien last van posttraumatische stress

Dat de gevolgen van een besmetting met het coronavirus nog lang kunnen doorwerken, is al langer bekend. Patiënten met zware ziekteverschijnselen gaan na hun ontslag uit het ziekenhuis vaak nog een lange fysieke revalidatie tegemoet, maar ook mentaal is de klap zwaar. Dat blijkt uit Brits onderzoek bij meer dan 13.000 (vermoedelijke) coronapatiënten.

Zo ervoeren een op de drie patiënten die beademd moesten worden nadien ernstige symptomen van een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Het gaat vooral om de herbeleving van stresserende beelden, zoals van de omgeving van intensieve zorgen, van artsen in een volledig beschermend pak of van andere patiënten op intensieve.

Ook bij thuisblijvers

Echter niet enkel coronapatiënten aan de beademing hadden last van posttraumatische stress. Bij mensen die wel in het ziekenhuis opgenomen moesten worden maar niet moesten worden beademd ervoer één op vijf dezelfde ernstige symptomen van PTSS.

Het onderzoek wees verder uit dat ook mensen die thuis de ziekte doormaakten nadien symptomen van posttraumatische stress kunnen ervaren, zij het in mindere mate. Bij coronapatiënten die thuis medische bijstand kregen was dat één op zes. Bij patiënten die thuis geen hulp kregen maar wel ademhalingsmoeilijkheden ervoeren, ging het om één op tien mensen.

"Gezondheidszorg moet zich voorbereiden"

Symptomen van PTSS kunnen onmiddellijk of later opkomen. Meestal verschijnen ze binnen de zes maanden na een traumatische gebeurtenis en kunnen ze zonder behandeling jaren aanslepen. Volgens de auteurs moet er dan ook gekeken worden naar vormen van therapie om die mentale last te verlichten. "Na ontslag uit het ziekenhuis moet effectieve en gezamenlijke nazorg worden geboden, en de diensten voor geestelijke gezondheidszorg moeten voldoende worden uitgebreid om steeds meer mensen met PTSS-symptomen te behandelen", aldus psychiater Adrian James in The Guardian.

De 13.049 onderzochte Britten werden in mei vorig jaar bevraagd via een online enquête. 9.200 van hen gaven aan geen ademhalingsmoeilijkheden te hebben ervaren, 147 belandden in het ziekenhuis en nog eens 60 moesten beademd worden. De gegevens werden gecontroleerd op mogelijk storende variabelen als gender, leeftijd, etniciteit, inkomen en medische geschiedenis.