Een op de vijf telewerkers krijgt minder complimentjes

Een op de vijf telewerkers krijgt minder complimentjes
.

We krijgen allemaal graag complimentjes over onze werkprestaties, maar in deze thuiswerktijden zit dit er voor veel werknemers minder vaak in. Zo geeft 22,6% van de werknemers aan minder ‘schouderklopjes' te krijgen over het geleverde werk in vergelijking met voor de coronacrisis. Bijna zeven op de tien respondenten (68,9%) krijgen er ongeveer evenveel terwijl 8,5% van de thuiswerkers dan weer aangeven meer complimenten te krijgen over de werkprestaties in vergelijking met voor de coronacrisis. 

Hoeveel zijn dit er dan? Wel, bijna een kwart (23,4%) van de thuiswerkers krijgt minstens wekelijks één of meerdere complimenten over zijn of haar werk terwijl drie kwart van hen (75,2%) minstens maandelijks één of meerdere keren gecomplimenteerd wordt. Voor het overige kwart van de thuiswerkers (24,8%) is dit dan weer onbekend terrein; zij krijgen nooit complimenten over hun werkprestaties. Deze complimenten krijgen we dan weer het liefst van een leidinggevende (43,5%), een collega (31,3%) of klanten (21,8%). Voor 3,7% van de respondenten hoeven complimenten over prestaties op het werk dan weer helemaal niet.

Koffiemachine

“Teams, Zoom en andere technologieën kunnen de informele contacten op de werkvloer wel een beetje, maar niet helemaal vervangen. Net op deze momenten aan de koffiemachine of tijdens de lunch, wordt vaak benoemd wat goed liep. Het gemis aan deze opbouwende feedback van collega's en leidinggevenden kan ervoor zorgen dat we ons minder gewaardeerd voelen op het werk wat op zijn beurt kan leiden tot meer stress- en burn-outklachten,” aldus Lode Godderis, professor arbeidsgeneeskunde aan de KU Leuven, “Dat we ons minder gewaardeerd voelen, heeft ook te maken met een veel minder uitgesproken referentiekader, ‘Doe ik het wel goed?, Voldoe ik aan de verwachtingen?'.”

Het hoeft dan ook niet te verbazen dat ruim zeven op de tien ondervraagden (71,3%) aangeven de informele contacten met collega's te missen. 45,2% van de respondenten geeft zelfs het gevoel dat de band met zijn of haar collega's minder hecht is in vergelijking met voor de coronacrisis. Voor 46,8% veranderde er niks terwijl 8% aangeeft dat de band met zijn of haar collega's net hechter werd in de voorbije 12 maanden.

Exta motivatie

Het belang van complimenten over de werkpresaties valt niet te onderschatten. Het onderzoek laat zien dat ruim twee op de drie respondenten (67,5%) zich gewaardeerd voelen op het werk. Bijna een  op de vier (25,4%) voelt deze appreciatie niet en de overige 7,1% van de respondenten moest het antwoord op deze vraag schuldig blijven.

Maar liefst twee op de drie respondenten (66,5%) geven aan dat wie gewaardeerd wordt, hierdoor extra gemotiveerd wordt. Bovendien stimuleert appreciatie krijgen over de werkprestaties de werklust: volgens 58,7% van de respondenten maakt dit hen productiever.