Eén op de vier jongeren heeft zichzelf ooit opzettelijk verwond

Eén op de vier jongeren heeft zichzelf ooit opzettelijk verwond

Eén op vde ier Vlaamse en Nederlandse adolescenten geeft aan zichzelf ooit opzettelijk te hebben verwond, zo blijkt uit een studie van de KU Leuven.

In de studie bij 1013 Vlaamse en Nederlandse adolescenten tussen 12 en 19 jaar rapporteert bijna één op vier zich ooit opzettelijk te hebben verwond, zoals zichzelf krassen, snijden, slaan, verbranden en hoofdbonken. Psycholoog Glenn Kiekens (KU Leuven): “Dit zijn alarmerende, maar geen uitzonderlijke cijfers. Internationaal zien we gelijkaardige resultaten.”

Waarom zichzelf verwonden?

?Zelfverwondend gedrag wordt vooral gebruikt als een manier om met negatieve gevoelens of stress om te gaan, maar ook als middel om een gevoel van controle te ervaren, te ontsnappen aan eisen uit de sociale omgeving en aandacht te krijgen. ?Het gedrag ontwikkelt zich voornamelijk tijdens de adolescentie. Kiekens: “In onze studie bleek meer dan de helft zichzelf voor het eerst te hebben verwond tussen de leeftijd van 12 en 15 jaar. Het gedrag komt even vaak voor bij meisjes en jongens, maar de methoden verschillen wel: jongens gaan vaker over tot hoofdbonken, terwijl meisjes zichzelf meer snijden of krassen.” Zelfverwondend gedrag ontwikkelt zich door een combinatie van omgevingsfactoren, zoals misbruik of gepest worden, maar ook persoonsgebonden factoren zoals de mate van impulsiviteit spelen een rol.