Eén op de drie vindt eigen job niet zinvol

Eén op de drie vindt eigen job niet zinvol

De Management School ondervroeg 47.771 respondenten, van wie liefst 29 procent aangaf zijn of haar werk niet zinvol te vinden. Vooral wat de aansluiting tussen de job en de wensen van de betrokkene betreft, loopt het mis. 34 procent van de ondervraagden zegt zichzelf niet te kunnen zijn in de onderneming.

Hoe meer autonomie de persoon heeft op het werk, hoe meer zinvolheid wordt ervaren. Zelfstandigen scoren beter dan werknemers en kaderleden beter dan bedienden. Ook opvallend is dat er meer zinvolheid wordt ervaren in de eerste vijf jaar van een bepaalde functie dan in de periode daarna.

Minister van Werk Kris Peeters beschouwt het onderzoek als een nulmeting. "Er is een nieuwe houding ontstaan tegenover werk, het wordt nu meer gezien als bron van zingeving. Daar moeten wij een antwoord op geven", zegt hij.

Ans De Vos vindt dat de regering goede ideeën heeft, maar er kan nog veel meer gebeuren. "De loopbaanrekening, die het mogelijk maakt dat iemand tijdens een bepaalde periode arbeidstijd opbouwt en op latere datum tijd kan vrijmaken voor andere zaken, is een goed voorstel", vindt ze. "Maar het moet meer over de inhoud gaan. Mensen gaan pas effect voelen van die loopbaanrekening als ze weten wat ze zoeken."

De Vos pleit voor introspectie binnen bedrijven, een intern onderzoek naar het welbevinden en de wensen van de werknemers. "Ook het overleg tussen de sociale partners zou veel meer over de jobinhoud en minder over de vorm moeten gaan", besluit ze.

bron: Belga