Een op de drie academische personeelsleden van VUB moet voortaan een vrouw zijn

Een op de drie academische personeelsleden van VUB moet voortaan een vrouw zijn

Bij de aanwerving van zelfstandig academisch personeel aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) moet tenminste 1 op de 3 kandidaten een vrouw zijn - óf een man in faculteiten met een oververtegenwoordiging van vrouwen. Ook moeten de wervingskanalen meer diversiteit mogelijk maken. Dat zegt prof. Karen Celis, academisch adviseur gelijkheidsbeleid. De VUB lanceert deze week een verstrekkend gelijkheidsactieplan (GAP) waarmee ze ruimte wil geven aan diversiteit en gelijke kansen voor personeelsleden en studenten. Het gaat om een 10-puntenplan waarmee de VUB zich de komende twee jaar engageert om de gelijkheid onder studenten en onder personeelsleden te waarborgen, talent en ervaring van iedereen evenwichtig te benutten en te werken aan een duurzame cultuurverandering in alle geledingen van de VUB. De focus ligt op gender en etniciteit, maar er wordt ook ingezet op andere vormen van ongelijkheid en structurele achterstelling, zoals leeftijd, geaardheid, levensbeschouwing en sociale klasse.

Het gelijkheidsactieplan werkt in cycli van twee jaar. Voor de eerste twee jaar stelt het GAP tien prioritaire acties voorop. Met inclusieve vacatureteksten en een bredere rekrutering worden specifieke doelgroepen gestimuleerd om te solliciteren. Alle personeelsleden die betrokken zijn in het rekruteren en selecteren van Zelfstandig Academisch Personeel worden getraind in gender bias, diversiteit en non-discriminatie. Een HR-adviseur Equality zal de faculteiten ondersteunen in hun aanwervingsbeleid.

De VUB zal ook een curriculumscan doorvoeren en opleidingsonderdelen kritisch onder de loep nemen. De curriculumscan brengt in kaart waar er ruimte is om de kennis te diversifiëren en oplossingen aanreiken. "Met dit Gelijkheidsactieplan zetten we in op een universiteit die klaar is voor toekomstige maatschappelijke en wetenschappelijke uitdagingen", zegt rector Caroline Pauwels. "Gelijkheid en diversiteit zijn niet alleen een kwestie van sociale rechtvaardigheid, ze zijn ook noodzakelijk om te excelleren in onderwijs, onderzoek en dienstverlening."

bron: Belga