Een op acht vogels met uitsterven bedreigd

Een op acht vogels met uitsterven bedreigd

De internationale koepelorganisatie in de vogelbescherming BirdLife heeft een zorgwekkend rapport gepubliceerd. Gedurende vijf jaar verzamelde de organisatie op globaal niveau data over vogelpopulaties. Daaruit blijkt dat minstens 40% van de vogelsoorten aan het afnemen is.

Van de 1.469 met uitsterven bedreigde vogelsoorten, heeft maar liefst 74% te kampen met de landbouw die steeds meer uitbreidt en intensiever wordt. De houtkap bedreigt de helft van de meest bedreigde vogelsoorten. Tevens dunnen invasieve diersoorten (39%), de jacht (35%), klimaatverandering (33%) en residentiële en commerciële ontwikkeling (28%) het aantal vogels flink uit.

Vaarwel papegaaiduiker

Wilgengors, een van de meest bedreigde vogelsoorten Wikipedia / M. Arystanova

Enkele van de prachtige vogelsoorten die we binnenkort misschien niet meer zullen zien, zijn de papegaaiduiker en de drieteenmeeuw met zwarte poten. Die duiken beide de vergetelheid in omwille van overbevissing en klimaatverandering.

Bij de wilgengors, een mooi geel vogeltje, zijn het illegale jachtpartijen die de soort al stevig uitgedund hebben. Ook voor de sneeuwuil en de schildpadduif ziet de toekomst er niet zo rooskleurig uit.

Bescherming werkt

Wikipedia / D. Daniels

Toch is er ook een positieve noot, want de studie bevestigt dat initiatieven om kwetsbare vogelsoorten te beschermen wel degelijk effect hebben. Volgens BirdLife worden 25 vogelsoorten intussen niet langer kritisch bedreigd.

Onder die geluksvogels bevindt zich de guamral. De soort is uitgestorven in het wild, maar doordat er in gevangenschap mee gekweekt werd, konden de vogels opnieuw in de natuur uitgezet worden.

Schade omkeerbaar

Ondanks de verrassende cijfers blijft Senior Global Science Officer Tris Allinson van BirdLife International toch hoopvol. "We kunnen de schade nog ongedaan maken, want het zijn allemaal menselijke factoren die de vogels bedreigen", zegt ze tegen de krant The Guardian.

"In plaats van vogels op de valreep nog te redden, zouden we beter op grote schaal oplossingen vinden om te vermijden dat ze sneuvelen door de landbouw. De uitbreiding en intensificatie van landbouw vormen immers het grootste gevaar. We kunnen ook terwijl we de wereldbevolking voeden nog iets overlaten voor vogels en andere dieren door minder voedsel weg te gooien. Tot slot moet ook het gebruik van pesticiden verder verminderd worden."

Het volledige onderzoeksrapport kan je hier lezen.