Eén Belg op de vijf wil geen vaccin tegen corona

Eén Belg op de vijf wil geen vaccin tegen corona

Van de Belgen zal 12% zich 'zeker niet' laten inenten met een goed werkend vaccin tegen het coronavirus, 8% 'waarschijnlijk niet'. Daarbij komt dat 27% het nog niet weet. Dat betekent dat slechts de helft van de bevolking er nu al van overtuigd is dat ze ingeënt wil worden met zo'n vaccin.

Angst voor bijwerkingen

Daarbij zijn er heel opvallende verschillen onder de Belgische bevolking. Bij de Franstaligen zegt nu al 19% 'zeker nee' tegen een vaccin, tegenover 7% Nederlandstaligen. Opvallend is ook dat 15% van de vrouwen niet wil horen van een vaccin, tegenover 8% van de mannen. En bij de lage inkomens is het verzet tegen een inenting het grootst: 25% antwoordt 'zeker niet', terwijl dat bij de grootverdieners 10% is.

Gevraagd waarom men zich niet zou laten inenten, zegt 53% van degenen die weigerachtig staan tegenover een vaccin dat ze bang zijn voor bijwerkingen, 32% is tegen vaccinaties, 8% denkt dat genoeg andere mensen zich zullen laten inenten en 3% verklaarde dat ze het coronavirus al hadden gehad.

«Het vaccin tegen corona wordt volgens de normale procedure ontwikkeld voordat het op de markt komt», benadrukt Van Damme. «Het doorloopt alle noodzakelijke studiefases en zal zelfs bij veel meer mensen getest worden dan veel andere geneesmiddelen. We zullen dus veel beter op de hoogte zijn van de veiligheid van het vaccin.»

Groepsimmuniteit

«We moeten dat zeker beter uitleggen, want het is natuurlijk uiterst belangrijk dat heel veel mensen zich laten vaccineren», aldus Van Damme. «We weten nog niet hoe doeltreffend het vaccin zal zijn, maar stel dat het bij 80% van de ingeënte personen goed werkt en dat 70% van de bevolking, uit alle geledingen van de samenleving, zich laat inenten. Dan komen we pakweg tot een groepsimmuniteit tegen corona van 60%. Tel daar nog de mensen bij die het coronavirus hebben gehad en daardoor beschermd zijn, dan gaan we naar 70%. Dan kun je spreken van een goede bescherming van de bevolking. Maar er zijn twee voorwaarden. Het wordt heel belangrijk om daarrond goed campagne te voeren.»