Economische activiteit stijgt met 0,5 procent in tweede kwartaal

Economische activiteit stijgt met 0,5 procent in tweede kwartaal

Het bruto binnenlands product (bbp) is in het tweede kwartaal van 2016 gestegen met 0,5 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Dat heeft het Instituut voor de nationale rekeningen van de Nationale Bank woensdag gemeld, dat daarmee de cijfers bevestigt van de flashraming die eind juli al werd bekendgemaakt. In vergelijking met het tweede kwartaal van vorig jaar werd een stijging met 1,4 procent opgetekend. De bedrijvigheid is in elke bedrijfstak toegenomen: ten opzichte van het voorgaande kwartaal steeg de toegevoegde waarde in de industrie met 0,6 procent, in de bouwsector met 0,7 procent en in de dienstensector met 0,6 procent.

De groei van het bbp werd door de binnenlandse bestedingen ondersteund, die stegen met 0,7 procent. De toename doet zich zowel voor bij de huishoudens als bij de ondernemingen. Ook de consumptieve bestedingen en investeringen van de overheid stegen, met respectievelijk 0,1 en 1,1 procent.

De netto uitvoer van goederen en diensten droeg licht negatief bij aan de bbp-verandering (-0,2 procentpunt), aangezien de uitvoer iets minder is gestegen (+1,5 %) dan de invoer (+1,8 %).

De binnenlandse werkgelegenheid steeg in het tweede kwartaal van 2016 met 0,2 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Tegenover het tweede kwartaal van het voorgaande jaar nam die toe met 1,0 procent.

bron: Belga