Ecolo wil sterkere staat tegen "roofdieren"

Ecolo wil sterkere staat tegen "roofdieren"

De leiding van Ecolo heeft zaterdag op het zomerweekend van de Franstalige groenen in Heer een lans gebroken voor de uitbouw van een sterkere staat als tegengewicht voor multinationals en individuen die te makkelijk ontsnappen aan de regels of ze ombuigen in hun voordeel.

Ecolo laakt onder meer de toenemende macht van de agro-reuzen, de druk van de autosector op de uitstootregels of de onderhandelingen over een nieuw vrijhandelsverdrag tussen Europa en de VS. "Het wordt tijd dat de burger de macht die hem toekomt terugkrijgt. Wij moeten de toekomst uitbouwen en daarvoor hebben we nood aan een staat die sterker staat tegen de roofdieren", zo verklaarde covoorzitter Patrick Dupriez.

De groenen laken het discours van "minder staat", dat grote ondernemingen in staat stelt om aan belastingen te ontsnappen, het fortuin van de rijken alsmaar groter maakt en de strijd tegen financiële criminaliteit afremt. "Deze oligarchie maakt zelf de regels die de globalisering vorm geven in hun eigen belang", zo vroeg Dupriez om een overheid die reguleert en de richting aangeeft.

Nu de politieke rentree gedomineerd wordt door veiligheid en samen leven, gaan de groenen ondanks het toenemende populisme niet van hun lijn afwijken. Ze hekelen de manier waarop de federale regering het fenomeen benadert. "Of De Wever, Ducarme en consoorten het nu graag hebben of niet, we leven in een wereld waar terrorisme niet wordt opgelost door Molenbeek op te kuisen, waar radicalisme niet wordt opgelost door de boerkini te verbieden en de ontgoocheling van bepaalde jongeren niet wordt opgelost door stigmatisering", stelde covoorzitster Zakia Khattabi.

bron: Belga