Ecolo-politica haalt onvoldoende stemmen voor voordracht Grondwettelijk Hof

Ecolo-politica haalt onvoldoende stemmen voor voordracht Grondwettelijk Hof

Gewezen Ecolo-covoorzitster Zakia Khattabi is er vandaag bij de eerste stemronde niet in geslaagd de nodige tweederdemeerderheid te halen om voorgedragen te worden als rechter bij het Grondwettelijk Hof. Ze haalde 37 stemmen, terwijl er 40 nodig waren. Op vraag van Hélène Ryckmans, fractieleidster van Ecolo-Groen, is het Bureau bijeen geroepen.

Op MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez na tekenden alle senatoren present. Op de 59 uitgebrachte stemmen waren er 37 stemmen voor Khattabi, één voor gewezen Ecolo-kamerlid Fouad Lahssaini. Dat betekent dus dat Zakia Khattabi drie stemmen tekort komt.

Er volgt nu een tweede stemming. Indien die nog geen resultaat oplevert, dient een nieuwe procedure opgestart te worden. Na de stemming vroeg Ryckmans de dringende bijeenroeping het het Bureau van de Senaat. Daardoor is de plenaire zitting momenteel geschorst.

In november werd de voordracht een eerste keer van de agenda gehaald wegens juridisch-technische redenen. In december stond het punt andermaal op de agenda maar senaatsvoorzitster Sabine Laruelle besliste toen de stemming af te blazen omdat de nodige sereniteit rond het dossier ontbrak. Ze verwees daarmee naar de campagne van N-VA tegen Khattabi. Die is geen juriste en zou zich activist gedragen hebben in het asiel- en migratiedossier. Maar in de wandelgangen klonk het toen al dat de liberalen niet warm liepen voor de kandidatuur van de gewezen Ecolo-covoorzitster.

Het is duidelijk dat nu ook het gebrek aan de steun van minstens een deel van de liberalen Khattabi de voordracht heeft gekost. N-VA (9 zetels) en Vlaams Belang (7 zetels) hadden eerder aangekondigd dat zij Khattabi niet zouden steunen. Daarnaast hebben dus nog vijf senatoren niet voor Khattabi gestemd. Alvast Els Ampe (Open Vld) had aangekondigd de Ecolo-politica niet te zullen steunen.

bron: Belga