Earth Overshoot Day: de hulpbronnen van dit jaar zijn al op

Earth Overshoot Day: de hulpbronnen van dit jaar zijn al op

Naar analogie van de 'Tax Liberation Day' bestaat er ook zoiets als 'Earth Overshoot Day', de dag waarop de jaarlijkse hulpbronnen van de aarde reeds zijn uitgeput. Dit jaar valt die dag op 1 augustus, twee dagen vroeger dan vorig jaar, zo berekende de internationale onderzoeksorganisatie Global Footprint Network. De ngo gaat het menselijk gebruik van materialen als hout, voedsel en vezels na, alsook de CO-emissie door het verbranden van fossiele brandstoffen en de milieuschade aangericht door woningbouw. De deskundigen van de ngo rekenden uit dat de mensheid momenteel de natuur 1,7 maal sneller uitput dan het ecosysteem van onze planeet nodig heeft om zich te herstellen. De "ecologische overconsumptie" van de aarde zorgt voor een dalende biodiversiteit, ontbossing, bodemerosie, een dalend visbestand, een gebrek aan vers water en de opbouw van CO2 in de atmosfeer. De mensheid zit aldus gevangen in een vicieuze cirkel van klimaatverandering, leidend tot nog meer droogteperiodes, bosbranden en orkanen. Global Footprint waarschuwt dat die evolutie steeds meer leidt tot migraties naar steden en naar andere landen.

Leider Mathis Wackernagel van de organisatie stelt vast dat, doordat de "ecologische schuld-dag" jaarlijks steeds vroeger valt, de diverse economieën "een ponzi-schema met onze planeet" spelen. Enkel als we stoppen met het plunderen van de planeet en met het gebruiken van fossiele brandstoffen kan de toekomst de mensheid nog toelachen, meent hij. Tot de door de ngo aangehaalde dringende maatregelen behoren een drastische reductie van het autoverkeer, het halveren van de voedseloverschotten, het verminderen van de vleesconsumptie en het afstoppen van de demografische groei.

bron: Belga