Duaal leren moet ook naar volwassenenonderijs

Duaal leren moet ook naar volwassenenonderijs

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) wil duaal leren ook in het volwassenenonderijs invoeren. Tegen het najaar moeten de eerste voorstellen op tafel liggen, zei ze vandaag in de commissie Onderwijs van het Vlaams parlement. Duaal leren, waarbij jongeren de schoolbanken combineren met de werkvloer, wordt vanaf 1 september 2019 uitgerold voor leerlingen van 15 jaar of ouder in beroeps-, buso- en technisch onderwijs. Het decreet laat ook de mogelijkheid open om het duaal leren uit te breiden naar volwassenen- en hoger onderwijs. Minister Crevits vroeg de Vlaamse onderwijsraad VLOR om advies voor het volwassenenonderwijs, en dat is positief.

De minister wil nu verdere stappen zetten om het duaal leren effectief uit te breiden naar het secundair volwassenenonderwijs, antwoordde ze gisteren in de commissie Onderwijs op een vraag van N-VA-parlementslid Vera Celis. Al zijn er wel aandachtspunten, waarschuwde ze. "Volwassenenonderwijs heeft een eigen profiel en bereikt cursisten in verschillende situaties. Het kan niet zomaar een knip- en plakoefening zijn van wat in het secundair onderwijs is beslist" zei ze. Bovendien kan het niet de bedoeling zijn dat volwassenen worden gevormd voor een specifiek bedrijf, maar moeten ze op het einde van de opleiding "een officiële en erkende kwalificatie behalen waarmee ze niet alleen in dat specifieke bedrijf aan de slag kunnen".

De administratie moet de eerste voorstellen in het najaar voorleggen aan de VLOR. Crevits neemt zich voor om "alle beleidsvoorbereidende werk voor het einde van de legislatuur af te werken", zodat de volgende Vlaamse regering de knoop snel kan doorhakken.

Crevits ziet daarnaast ook brood in duaal leren in het hoger onderwijs. "In Duitsland kan je bijvoorbeeld zelfs ingenieur worden via duaal leren, dus ook voor leerlingen die al een diploma secundair onderwijs behaald hebben, biedt het mogelijkheden." Voor het hoger onderwijs wacht Crevits de VLOR echter nog af, klonk het.

bron: Belga